Úvodní stránka

Advokátní kancelář Mgr. Elišky Pastyříkové se sídlem v Karlových Varech poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (generální praxe) a zaměřuje se zejména na právo občanské (závazkové právo, bytové právo, rodinné právo), obchodní a správní právo.

Cena za poskytnuté právní služby se řídí advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb.) nebo dohodou.

 

Mgr. Eliška Pastyříková
advokát
ČAK 18086
IČ: 06871178
tel. 607721390
ID datové schránky: juc5si3

info@akpastyrikova.cz

sídlo AK: Náměstí Dr. M. Horákové 1119/11, 360 01 Karlovy Vary